hud
Menu:
HUD (Heads Up Display)

HUD (Heads Up Display)

wywietlacz przezierny prezentujcy informacje na specjalnej szybie bez zasaniania widoku. Pocztkowo technika ta miaa tylko zastosowanie militarne, do prezentacji danych w samolotach bojowych, ale obecnie jest uywana take dla celw cywilnych, midzy innymi w samolotach cywilnych, samochodach, motocyklach, a take rowerach..Zasada dziaania

Szyba wywietlacza HUD na ktrej s prezentowane informacje, charakteryzuje si du przezroczystoci, tak e prezentowane dane musz posiada jasno znaczco wiksz od otoczenia. Ponadto, ukad optyczny prezentujcy informacje musi mie tak dobrany punkt ostroci (najczciej w nieskoczonoci), aby obserwator nie musia skupia wzroku na dwch rnych odlegociach, raz na szybie wywietlacza, a za chwil na otoczeniu. Najczciej stosowanym elementem emitujcym obraz jest lampa CRT, chocia wraz z rozwojem technologii wywietlania obrazu coraz powszechniej spotyka si wywietlacze ciekokrystaliczne LCD, LCOS, DMD (Digital Micro Mirrors), czy organiczne OLED i laserowe.Ciekawostka

Obecnie prowadzone s take eksperymenty z systemami HUD wywietlajcymi dane przy pomocy lasera o bardzo niskiej mocy, bezporednio na siatkwce oka.

(C) 2007-2014 Wojciech Laskowski